Wybierz ustawienia regionalne:

Strony informacyjne

Aktualności

22 sierpień 2022

Wybór odpowiedniej śruby wymaga analizy wielu kryteriów, które wskazują na jakość i przeznaczenie produktu. Wśród wytycznych charakteryzujących rodzaj elementu złącznego ważne miejsce zajmuje klasa wytrzymałości. Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę i co powiedzą ci oznaczenia na opakowaniach?

Klasa wytrzymałości określana jest często również jako klasa twardości śruby. Obok kształtu, rodzaju gwintu czy surowca jest to bardzo ważny czynnik, na który warto zwrócić uwagę podczas dokonywania zakupów.

Co określa klasa wytrzymałości śrub?

Klasa wytrzymałości określa kilka ważnych elementów decydujących o odporności produktów na uszkodzenie wskutek działania rozmaitych sił.

Do najważniejszych wskaźników należą:

  • wytrzymałość na rozciąganie,

  • wytrzymałość na ściskanie,

  • wytrzymałość na zginanie,

  • wytrzymałość na skręcanie.

Wytrzymałość na rozciąganie bada się podczas tak zwanej statystycznej próby rozciągania próbki materiału. Wartość tę określa się jako naprężenie równe największej sile rozciągającej, którą odnosi się do pierwotnego pola przekroju poprzecznego. Po przekroczeniu tej wartości próbka rozrywa się.

Z kolei wytrzymałością na ściskanie wyznacza się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na przyłożeniu prostopadle do powierzchni próbki równomiernego obciążenia. Próba ta określa tak zwane ściskanie czyste. Drugi pomiar wykonuje się poprzez przyłożenie siły prostopadle do osi próbki uformowanej w walec o wybranej grubości ścianki i średnicy zewnętrznej. Pozwala to na ocenę sztywności obrotowej materiału.

Wytrzymałość na zginanie określa to, jak bardzo surowiec jest odporny na zmianę krzywizny osi i działanie momentu zginania. Najprościej rzecz ujmując pozwala stwierdzić, jak bardzo można dany surowiec zgiąć, zanim pęknie.

Wytrzymałość na skręcanie mówi nam o tym, jak bardzo określony materiał jest podatny na naprężenia ścinające w płaszczyźnie. Tu także mamy do czynienia ze skręcaniem czystym i prostym.

Wytrzymałość śruby i granica plastyczności

W przypadku śrub najważniejszym parametrem jest wytrzymałość na rozciąganie oraz plastyczność. Obie te dane składają się na wartość określającą klasę wytrzymałości.

Granica plastyczności (Re) określa wielkość naprężenia, po przekroczeniu której śruba zaczyna się plastycznie rozciągać. Z kolei granicą wytrzymałości (Rm) nazywamy wartość naprężenia, ponad którą śruba ulegnie zerwaniu. Wytrzymałość mierzy się w newtonach na milimetr kwadratowy (N/mm2).

Klasę wytrzymałości śruby wyraża się zatem dwiema cyframi oddzielonymi kropką, według wzoru: Rm.Re.

Przyjrzyjmy się przykładowi oznaczenia 3.6.

Wartość ta wskazuje na:

  • granicę wytrzymałości na rozciąganie Rm: 3 x 100 MPa = 300 MPa

  • granicę plastyczności Re: 6 x 0,1 x 300 MPa = 180 MPa

Rodzaje klas wytrzymałości śrub

Klasy wytrzymałości śrub określają zarówno ich twardość i odporność na uszkodzenia, jak i precyzję wykonania elementów złącznych. Dzięki temu proste oznakowanie znajdujące się na opakowaniu pozwala wybrać właściwy produkt.

Polska Norma PN-M-82084 obejmuje 10 klas twardości śrub. Wytrzymałość materiału rośnie wraz z wielkością numeracji: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9.

Drugą wartość, czyli dokładność, z jaką wyprodukowano element wyraża się literami.

Precyzję wykonania określają litery:

A – element dokładny 

B – element średnio dokładny 

C – element zgrubny 

Chcąc zatem wybrać najlepszą śrubę czy nakrętkę, należy postawić na te o wysokim numerze i niskiej literze.

Proszę czekać, trwa ładowanie....