Strony informacyjne

Aktualności

13 maj 2020

Tabela skoków gwintów metrycznych to praktyczny sposób na dobranie śruby do określonych potrzeb. Produkty te różnią się pod wieloma względami. Właściwe ich dopasowanie wymaga znajomości rodzaju, parametrów łba, długości trzpienia, a także typu, średnicy i skoku gwintu.

Kilka słów o gwintach metrycznych

Gwint metryczny to jeden z najpopularniejszych rodzajów nacięcia na śrubach. Jego główną zaletą jest wysoka wytrzymałość.

Ze względu na kształt wierzchołków, wyróżnia się gwinty metryczne: trójkątne, stożkowe, trapezowe, okrągłe, z kolei z uwagi na zagęszczenie zwojów – standardowe i drobnozwojne.

Gwinty metryczne są zróżnicowane nie tylko pod względem typu, ale i średnicy oraz skoku. Ta ostatnia wartość określa przesunięcie osiowe po pojedynczym obrocie śruby.

Jak zmierzyć skok gwintów metrycznych

Wartość tę możemy określić samodzielnie, korzystając z jednego z poniższych sposobów:
- użyć suwmiarki
- skorzystać ze wzorca gwintu

Pomiar skoku gwintu suwmiarką

Wzorzec jest oczywiście metodą szybką i wygodną, nie zawsze mamy go jednak pod ręką. Wówczas skok gwintu możemy zmierzyć za pomocą suwmiarki. Jak tego dokonać?

Najlepiej skorzystać ze szczęk zewnętrznych, umieszczając je na sąsiadujących wierzchołkach gwintu. Możemy także zmierzyć odległość między kilkoma wybranymi szczytami, a następnie wynik podzielić przez ich ilość, odejmując 1. To da nam nieco pewniejszą wartość.

Suwmiarka posłuży także do pomiaru pozostałych wartości, jak średnica zewnętrzna i wewnętrzna.

Podczas określania średnicy zewnętrznej mierzymy trzpień oraz gwint, czyli największą średnicę wałka. Teraz możemy obliczyć wielkość gwintu według wzoru:

D - (P x 0,1), gdzie

D – średnica gwintu

P x 0,1 – skok gwintu

Pomiar średnicy wewnętrznej wymaga użycia szczęk wewnętrznych suwmiarki i założenia, że średnica ta jest pomniejszona o skok, według wzoru:

Średnica gwintu = D – P


Wzorzec gwintu

Narzędzie to pozwala na precyzyjne dopasowanie produktu do naszych potrzeb. Dzięki niemu z łatwością poznamy typ i skok gwintu.

Wzorzec gwintu zbudowany jest z listków zawierających informacje na temat skoków. Z jego użyciem sprawdzimy nie tylko gwinty zewnętrzne, ale i wewnętrzne.

Poniższa tabela skoków gwintów zawiera najpopularniejsze i najczęściej stosowane wymiary, jakie może mieć gwint metryczny.

 

Kąt gwintu 60 stopni Skok gwintu:
Średnica znamionowa M zwykły drobnozwojny Średnica znamionowa M zwykły drobnozwojny
1 0,25 0,2 20 2,5 2 / 1,5 / 1
1,2 0,25 0,2 22 2,5 2 / 1,5 / 1
1,4 0,3 0,2 24 3 2 / 1,5 / 1
1,6 035 0,2 27 3 2 / 1,5 / 1
1,8 0,35 0,2 30 3.5 2 / 1,5/ 1
2 0,4 0,25 33 3.5 2 / 1,5/ 1
2,2 0,45 0,25 36 4 3 / 2 / 1,5
2,5 0,45 0,35 39 4 3 / 2 / 1,5
3 0,5 0,35 42 4.5 3 / 2 / 1,5
3,5 0,6 0,35 45 4.5 3 / 1,5
4 0,7 0,5 48 5 3 / 2 / 1,5
5 0,8 0,5 52 5 3 / 2 / 1,5
6 1 0,75 / 0,5 56 5.5 4 / 3 / 2 / 1,5
7 1 0,75 / 0,5 60 5.5 4 / 3 / 2 / 1,5
8 1,25 1 / 0,75 / 0,5 64 6 4 / 3 / 2
9 1,25 1 / 0,75 / 0,5 68 6 4 / 3 / 2
10  1,5 1,25 / 1 / 0,75 72 6 4 / 3 / 2
12 1,75 1,5 / 1,25 / 1 76 6 4 / 3 / 2
14 2 1,5 / 1,25 / 1 80 6 4 / 3 / 2
16 2 1,5 / 1 85 6 4 / 3 / 2
18 2,5 2 / 1,5 / 1 90 6 4 / 3 / 2
20 2,5 2 / 1,5 / 1 100 6 4 / 3 / 2
Proszę czekać, trwa ładowanie....