Strony informacyjne

Aktualności

29 czerwiec 2021

W normie ISO 898 określono własności mechaniczne śrub jak i śrub dwustronnych wykonanych ze stali węglowej oraz stali stopowej, badanych w temperaturze otoczenia od 10 do 35°C. Elementy złączne (wspólna nazwa dla śrub i śrub dwustronnych), które spełniają wymogi niniejszej części normy ISO 898, podlegają ocenie w ww. temperatur otoczenia. Przy wyższych i/lub niższych temperaturach, ich własności mechaniczne i fizyczne mogą ulec zmianie. Części złączne zgodne z normą ISO 898 są wykorzystywane w przedziale temperatur od – 50 do 150°C. Przy zastosowaniach przekraczających ten zakres (maks. Do +300°C) należy zasięgnąć porady doświadczonego metalurga części złącznych.

D 04 05 5 6 8 9 10 12
  TWARDOŚĆ VICKERSA HV
  min max min max min max min max min max min max min max min max
M5≤D≤16  188 302 272 353 130 302 150 302 200 302 188 302 272 353 295 353
M16<D≤39 188 302 272 353 146 302 170 302 233 353 188 302 272 353 272 353
  TWARDOŚĆ BRINELLA HB
  min max min max min max min max min max min max min max min max
M5≤D≤16  179 287 259 336 124 287 143 287 190 287 179 287 259 336 280 336
M16<D≤39 179 287 259 336 139 287 162 287 221 336 179 287 259 336 259 336
  TWARDOŚĆ ROCKWELLA HRC
  min max min max min max min max min max min max min max min max
M5≤D≤16  - 30 26 36 - 30 - 30 - 30 - 30 26 36 29 36
M16<D≤39 - 30 26 36 - 30 - 30 - 36 - 30 26 36 26 36
Proszę czekać, trwa ładowanie....